JA slide show

חדשות

ברוכים הבאים לאתר החדש של חברת נובל תעשיות מיגון.

ריתוק על ידי בסיס הגבהה

- בסיס + חלק עליון, מתכת עובי 1.5ממ
   - החלק העליון מחובר לבסיס המארז באמצעות ארבעה ברגים או ניטים פנימיים
   - החלק התחתון מעוגן לרצפה באמצעות ארבעה ברגים מסוג ג´מבו
   - ניתן למגן את כבל עכבר ומקלדת
- נעילת המערכת ע"י צילינדר מסוג "שיקגו"
  4 ברגים מסוג "ג´מבו"
- נתן למגן את המסך ולמנוע את פתיחת המארז ע"י כבל פלדה שזורה 8ממ + עוגן יעודי