JA slide show

חדשות

באתר זה תוכלו לקבל מידע על מיגון מחשבים / מיגון מחשב נייד, כל מה שקשור למיגון ציוד כגון ציוד רפואי / מנעולים לכלי נשק. בנוסף תוכלו לקבל את כל הפרטים הנחוצים בנוגע למיגון טכני ומיגון מקרנים.

כלי נשק

החזקת כלי נשק באופן אחראי מצריך לא רק תפעול זהיר של כלי הנשק, אלא גם נקיטת אמצעים למניעת הגעתו לגורמים פליליים או בלתי אחראים. להורים מחזיקי נשק ישנה אחראיות עליונה לנקות את כל האמצעים הנדרשים על מנת למנוע נגישות של ילדיהם לכלי הנשק. בממוצע בארה"ב ישנם 4 מקרי מוות, וכ-80 מקרי פציעה מפליטת כדורים ביום מנגנונים אבטחת כלי נשק שלנו מטפלים בסיכונים אלה על ידי אבטחה נגד גניבה (קשירה או קיבוע, ונעילת בית ההדק של הנשק למניעת פליטת כדורים.