JA slide show

חדשות

באתר זה תוכלו לקבל מידע על מיגון מחשבים / מיגון מחשב נייד, כל מה שקשור למיגון ציוד כגון ציוד רפואי / מנעולים לכלי נשק. בנוסף תוכלו לקבל את כל הפרטים הנחוצים בנוגע למיגון טכני ומיגון מקרנים.

ציוד משרדי
בסביבת עבודה משדרית עכשווית קיים מגוון רחב של אמצעי עבודה בעלויות שונות כגון מחשבי PC,מחשבים ניידים, מדפסות, מקרנים, מסכים דקים, ועוד אשר מאפשרים תפעול יעיל של העסק. במצב של אובדן היכולת התפעולית של העסק בעקבות גנבה, הנזקים עלולים לכלול מרכיבים העולים על עלות החומרה (או עלות ההשתתפות העצמית) ועלות התוכנה/ תוכנות ייחודי, כגון: ירידה בפריון עבודה (בממוצע זמן שיחזור מערכת מידע הינו 10 ימי עבודה) כשירי פגיעה עסקית עקב חוסר יכולת תפעולית תקינה (לדוגמא פגיעה בשרות לקוחות) פוטנציאל לחשיפת סודות מקצועיים ומסחריים סיכון מוגבר לחדירה למערכת המידע של הארגון פוטנציאל לחשיפת מידע חסוי של צד שלישי (לדוגמא חומר חסוי שבידי עו"ד) הנחת העבודה ב-נובל תעשיות מיגון בע"מ היא שמערכות האבטחה פועלות בשני מישורים: הרתעתי: פורץ פוטנציאלי יעדיף לסמן יעד שאינו מאובטח על פני יעד ממוגן. מניעתי: במקרה של פריצה מערכות המיגון ימנעו או יצמצמו את הנזק למינימום.